Page 1 of 1

קניית שם דומיין

Posted: Mon Mar 11, 2019 9:28 am
by domain
קניית שם דומיין

למה חושב לקנות שם דומיין?
מהו שם דומיין ?
מי יכול לבצע קניית שם דומיין
כמה עולה קניית שם דומיין ?
מהם החוקים בעת קניית שם דומיין?
לכמה זמן אפשר לבצע קניית שם דומיין ?
כמה זמן עובר מרגע קניית שם דומיין ועד להפכיתו בפועל לשלי ?

נרכז כאן את כל השאלות והתשובות לשאלות האלו